Politika, İnovasyon, Tasarım ve Gelişim Merkezi (PİTGEM)
ANA KADRO

Ümit Sönmez

Başkan

London School of Economics and Political Science (LSE),
Birleşik Krallık

Diğdem Soyaltın Colella

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr., Altınbaş Üniversitesi,
İstanbul

Başak Zeynep Alpan

Dış İlişkiler Sorumlusu

Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ),
Ankara

Umut Rıza Özkan

Editör

Doç. Dr., Montreal Üniversitesi,
Kanada

Zeynep Korkmaz

Editör

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi,
Ankara

Emre Dalgıç

Proje Yönetimi Sorumlusu

MBP School of Coaches,
İspanya

Canan Ermiş

İdari Asistan

Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul

İrem Yağmur Barışer

İdari Asistan

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara

Vedat Osman Korkut

Kreatif Direktör | Pitgem Görsel Yönetmeni ve Teknik Alt Yapı Sorumlusu

Politika, İnovasyon, Tasarım ve Gelişim Merkezi (PİTGEM), gönüllü olarak bir araya gelmiş akademisyen, bilim insanı, siyasi parti çalışanları, merkezi ve yerel idari yapılarda görev yapan bürokratlar, yerel yönetimlerde görev alan seçilmiş veya atanmış kamu görevlileri, uzmanlar, özel veya kamuda çalışan profesyoneller, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev alan yerli ve yabancı uzmanlar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşur. Teori ve pratiği birleştirmek, kamu politikalarının resmi yapım ve uygulama süreçlerinde görev alan kişilerden bu politikalara etki etmek isteyen tüm toplumsal kurum, kişi ve gruplara kadar herkesi bir araya getirmek için özellikle geniş kapsamlı bir kurucu kadro ve konuk olarak destek verecek yapı oluşturulmasına bilhassa öncelik verilmiştir.

PİTGEM Kurumsal Not: Politika, İnovasyon, Tasarım ve Gelişim Merkezi (PİTGEM) tamamen bağımsızdır; hiçbir kurum/organizasyon/tüzel kişilik ile organik bağı yoktur. PİTGEM kadrosunda görev alan kişilerin, PİTGEM’deki kurumsal görevleri ile çalıştıkları diğer kurumlardaki görevleri arasında hiçbir organik bağ yoktur ve bir ilişkilendirme yapılması söz konusu değildir. Bu hassasiyet nedeniyle PİTGEM kadrosunda görev alan bazı kişiler için PİTGEM’deki statüleri dışında kurum dışı bilgi olarak sadece son mezun oldukları ya da devam ettikleri eğitim kurumlarına yer verilmiştir.