PİTGEM Kuruluş Amacı

PİTGEM, özellikle kamu politikalarına odaklanır. Kamu politikalarının tasarlanma, oluşturma ve yapım süreci; yapılan kamu politikalarında dair siyasi, idari ve toplumsal mücadeleler ve karar alma süreçlerine etki etmek üzere geliştirilen yaklaşımlar; kamu politikalarının uygulama sürecine dair dinamikler, siyasi ve idari tasarruflar; uygulanan kamu politikalarının incelenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi süreci; kamu politikalarının zamanla değiştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalar; alternatif kamu politikası uygulamaları ve önerileri PİTGEM’in katkı sunmayı amaçladığı temel çalışma alanlarıdır. Toplumda bir sorunun nasıl kamu politikası haline geldiği ve gündeme alındığından, sonrasında oluşturulan kamu politikasının yapım, uygulama, değerlendirme ve yeniden yapılandırma gibi tüm süreçleri PİTGEM’in inceleme, analiz, değerlendirme, katkı ve öneriler sunma konusudur.  PİTGEM, bu amaçla mevcut kamu politikalarının hem eleştiri ve değerlendirmesini yapmak hem de yeni çözüm reçeteleri sunarak yapıcı katkılar sağlamayı kendisine temel amaç ve ilke olarak belirlemiştir.