PİTGEM Danışmanlık

PİTGEM, kurumsal olarak ya da çerçevesi içerisinde çalışan, katkı sunan kişiler aracılığıyla  siyasi, idari ve toplumsal tüm kurumlara, yerli ve yabancı özel şirketlere, kamusal kurumlara ya da ulusal ve uluslararası düzeydeki sivil toplum kuruluşlarına Türkiye’de kamu politikaları ve uygulamaları konusunda bilimsel çalışmalar veya talep odaklı özel danışmanlık hizmetleri verebilir. Bu bağlamda da tarafsızlık, bağımsızlık ve gönüllülük esası ilkeleri gereğince üyelerinin kişisel inisiyatiflerine destek olur. Kurumsal olarak tüm siyasi, idari, sosyal, kültürel, değersel görüşlere ve yaklaşımlara tarafsızlık ilkesi gereğince açıktır, ancak herhangi bir siyasi parti, yapı, grup ile organik bir bağ kurmayı reddeder.