Diğdem Soyaltın Colella, Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Doçent Doktor olarak çalışmaktadır. Freie Universität Berlin’de Siyaset Bilimi alanında doktorasını tamamlayan Soyaltın, Stockholm Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmış; Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen projelerde danışman olarak bulunmuştur Soyaltın, Avrupa Birliği (AB) bütünleşmesi, AB genişleme süreci, AB-Türkiye ilişkileri, Avrupa Konseyi yaptırım mekanizmaları ve hukukun üstünlüğü, uluslararası yolsuzlukla mücadele rejimleri, gelişmekte olan ülkelerde iyi yönetişim reformları ve kamu politikaları üzerine araştırmalar yapmaktadır. Soyaltın, Siyasi İlimler Türkiye Derneği üyesidir ve Şeffaflık Derneği yönetim kurulunda yer almaktadır.

Doç. Dr. Diğdem Soyaltın Colella