Prof. Dr. Nur Keyder, Ortaokul ve Lise tahsilini TED Ankara Koleji’nde, Lise son sınıfı ise AFS ile gittiği George Washington Senior High School’da tamamladı. Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Fulbright Bursu ile gittiği The University of Texas (Austin)’dan aldı. Doktora derecesini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. Doktora tezi çalışmalarının bir bölümünü Birleşmiş Milletler Bursu ile gittiği LSE’de gerçekleştirdi. 1962-1964 yıllarında The University of Texas’ta araştırma asistanı olarak görev yaptı. 1966’da yurda dönünce ODTÜ Ekonomi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak işe başladı. 1976 yılında Yardımcı Doçent oldu. 1979-1984 yılları arasında ABD’de öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra 1984’te tekrar ODTÜ’ye döndü. 1986 yılında Doçent, 1992 yılında Profesör oldu. 2004 yılında emekliye ayrıldı, 2010 yılından sonra fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladı.

Prof. Dr. Nur Keyder